Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui website, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare

Accesul şi utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând website-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între Dumneavoastră şi Medical Corp („Compania”) sunt înlocuite cu prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiţi acest website.

2. Proprietatea Conţinutului

Website-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate textele şi imaginile („Conţinut”) sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Medical Corp sau al altora, cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat.

Orice Conţinut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca inregistrată şi neînregistrată a Medical Corp sau a altora.

Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conţinutului.

3. Utilizarea website-ului

Medical Corp acordă permisiunea de a utiliza website-ul în următoarele condiţii:

Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Medical Corp;

Este interzis să folosiţi website-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.

Medical Corp va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere sau se ordonă Medical Corp să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul website-ului;

4. Confidenţialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care le transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui website este în totalitate pe răspunderea dumneavoastră. Medical Corp nu este răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. Medical Corp nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea unor terți. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. Medical Corp nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri.

Fără a se limita la acestea, Medical Corp îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;

Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;

Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

Nu oferă o securitate adecvată;

Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau

Sunt licenţioase sau calomnioase.

8. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

Medical Corp poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege.

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare a acestui website sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

10. Cum ne poți contacta?

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin email la office@medicalcorp.ro.

În cazul improbabil în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Medical Corp nu a tratat plângerea în mod corespunzător, vă puteți adresa unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sectorul 1, cod poștal 010336.